Traballa connosco

Choose File
Choose File

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS:
Infórmase da incorporación dos datos que nos facilita aos sistemas de información do Responsable do Tratamento: PROGANDO, S.L. Finalidades: Para a súa incorporación aos procesos de selección de postos de traballo na organización (presentes e/ou futuros), e para a nosa base de datos de candidatos, poñerse en contacto con vostede a través dos medios de contacto facilitados, así como para os usos e fins descritos na política de privacidade. . Lexitimidade: cumprimento da súa solicitude, interese lexítimo e consentimento do interesado, se é o caso. Comunicacións: Organizacións ou persoas directamente contratadas polo Responsable do Tratamento para a prestación de servizos relacionados cos fins do tratamento: empresas de contratación. Dereitos: O interesado poderá acceder, rectificar e suprimir os datos, así como limitar, retirar ou opoñerse ao tratamento segundo os procedementos establecidos na nosa política de privacidade. Podes consultar información adicional e detallada sobre o noso Política de privacidade da web corporativa www.progando.es

SEDE

progando@progando.es

981 633 000

Polígono industrial de sabón,

Parcela 7A – 15142 Arteixo – A Coruña