Benestar animal e medioambiente

Son dous aspectos que cada vez toman maior relevancia e a nivel prctico cando se aborda un deles estase a tratar o outro.

Progando na sa teima de facer mis rendibles s explotacins dos seus clientes gandeiros, e sendo consciente das necesidades que teen as explotacins, ven de desenvolver unha nova lia de producto que encaixa perfeccin neste marco, nomeadamente benestar animal, medioambiente e necesidade dos gandeiros.

Dende hai tempo o debate sobre cal debera de ser o tipo de recheo a utilizar nos cubculos, estivo centrado en que este recheo ou cama debera de cumplir varios requisitos: Confortable, asptico, fcil manexo e que non acurte a vida das instalacins.

Analizando os materiais utilizados nas gandeiras de leite en Galicia vemos que non existen nengn que cumpla todos os requisitos mencionados con anteriorirade. Analizmolos polo miudo:

Serrn: Se ben confortable e accesible o ser un material orgnico con certa humidade un bon caldo de cultivo para a proliferacin de bacterias e polo tanto da mamite nos animais. Con estas caractersticas poderamos mencionar tamn as virutas e a coda de pino.

Area: Difcilmente accesible, confortable e cun grao de asepsia importante, o seu principal defecto que resulta un material moi fricativo con elementos mbiles da explotacin (arrobadeiras) e produce un alto desgaste neles, o seu manexo na fosa de purn non doado.

Carbonato clcico: O seu grao de asepsia prcticamente total, as como a sa accesibilidade no mercado, pero ten o problema do seu dificil manexo unha vez que se humedece, endurcese moitsimo.

Chegado este ponto en Progando mesturando algns dos materiais anteriormente descritos chegamos a conclusin, despois de ter feito algn proxecto de investigacion no que se avaliou a incidencia de cadros mamticos na explotacin, o custe da cama, as como o grao de confort da mesma, de que a mestura de carbonato clcico con serrn o material de recheo que mellor cumple os requisitos que se describiron con anterioridade.

Esta mestura ademis de aportar comfort aos animais ten unha importancia manifesta hora de manter o pH dos solos, non esquezamos que conten unha alta porcentaxe de carbonato clcico, e ademis pola sa mestura con serrn evita que o amoniaco presente no xurro librese atmsfera, incrementando por tanto o valor fertilizante do xurro e diminuindo a sa capacidade de contaminacin va evitar a emisin de gases.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer una mejor experiencia y servicio al usuario. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Aceptar | Más información